Έργα

OXFORD COMPANY

Πρωτοπόρος εταιρία με αντικείμενο το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση ενδυμάτων υψηλής ποιότητας

Η Εταιρία

Η εταιρία OXFORD COMPANY έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση διακεκριμένων ενδυμάτων, υψηλής ποιότητας. Η εταιρία επικεντρώθηκε από το ξεκίνημά της στο πουκάμισο. Το όνομα Oxford Company, προέρχεται από το παγκοσμίως γνωστό ύφασμα “Oxford”, το οποίο ενέπνευσε τους ιδιοκτήτες, λόγω της ιδιαίτερης ύφανσης και υφής του. Η μακροχρόνια εμπειρία, η εξειδίκευση και το πάθος για τη λεπτομέρεια, κατέστησαν την Oxford Company μια δυναμική και πρωτοπόρα εταιρία, που υπηρετεί κλασικές αξίες και θέτει αισθητικά πρότυπα.

Η ανάπτυξη της εταιρίας βασίζεται στις αξίες της που είναι η σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της και οι σχέσεις δεσμού με τους πελάτες της.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η εταιρία λειτουργούσε με τέσσερις διαφορετικές in-house εφαρμογές για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων της, με αποτέλεσμα να έχει πολύ μεγάλο διαχειριστικό κόστος αλλά και μεγάλη διασπορά πληροφορίας. Η επιχείρηση επιθυμούσε να υιοθετήσει μια λύση, ώστε να ενοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες και λειτουργίες της και να ικανοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο οι ανάγκες που απορρέουν από την δραστηριότητά της και τις αξίες που υπηρετεί, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την εμπειρία των πελατών της.

Η Λύση

Η Oxford Company επέλεξε το πληροφοριακό σύστημα Galaxy της Epsilon SingularLogic και συγκεκριμένα τα υποσυστήματα ERP, CRM, Loyalty και Retail, θέλοντας να καλύψει όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας: λιανική, παραγωγή, λογιστήριο, χονδρικές πωλήσεις, αποθήκη, παρακολούθηση πελατολογίου και σύστημα πιστότητας.

Τα Οφέλη

Η OXFORD COMPANY με την υιοθέτηση του Galaxy έχει επιτύχει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη:

  • 14% μείωση του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης στη λιανική
  • 31% αύξηση του πλήθους των πωληθέντων ειδών ανά συναλλαγή (από 1,6 σε 2,1)
  • 19% μείωση του διαχειριστικού κόστους των επικοινωνιών με τρίτα συστήματα
  • Οργάνωση και εκτέλεση marketing campaigns σε 1-2 ημέρες
  • Μείωση του χρόνου ενημέρωσης και ελέγχου των δεδομένων λιανικών πωλήσεων από 40 μέρες σε 1
  • Σημαντική αύξηση της πιστότητας των πελατών, που εκδηλώνεται με επαναληψιμότητα στις αγορές τους χάρεις στο σύστημα loyalty που λειτουργεί.
  • Αποτύπωση της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών και διενέργεια στοχευμένων campaigns για θέματα προσφορών και προνομίων. Ο πελάτης απολαμβάνει νέες εμπειρίες, εφόσον ενημερώνεται πλέον για τα προνόμια του, τις τρέχουσες και μελλοντικές προσφορές, ενώ του προτείνονται προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τις αγοραστικές του συνήθειες και συμπεριφορές
  • Άμεση εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών που σχεδιάζονται, σε επιλεγμένα καταστήματα μέσω του συστήματος
  • Μέσω της παρακολούθησης του πραγματικού αποθέματος ανά κατάστημα, επιτυγχάνεται ελεγχόμενη και ταχύτατη τροφοδοσία των καταστημάτων, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι τάσεις της αγοράς ανά περιοχή, σεζόν ή ανά κατηγορία αποθέματος
  • Αποτύπωση του «κύκλου ζωής» του ρούχου μέσω των αναφορών και των στατιστικών που δημιουργεί το σύστημα, με συνέπεια να παίρνονται οι σωστές αποφάσεις, όσον αφορά στην κατάργησή του ή στην εκ νέου παραγωγή του ή στις ενέργειες προώθησής του
  • Το e-shop της εταιρίας διασυνδέεται, επικοινωνεί και υιοθετεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα
  • Το σύστημα διασυνδέεται με τρίτες εφαρμογές όπως, όπως η ιταλική εφαρμογή Geox ή οι συναλλαγές με τράπεζες ενώ λειτουργεί αδιάλειπτα, αξιόπιστα και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο

Δήλωση αντιπροσώπου

«Είμαστε ικανοποιημένοι διότι έχουμε εξασφαλίσει πλήρη έλεγχο των καταστημάτων μας, ενώ οι πελάτες μας είναι περισσότερο ευχαριστημένοι, με αποτέλεσμα να έρχονται και να ξανάρχονται. Το σύστημα παρακολουθεί το ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας μας και ακολουθεί τη στρατηγική μας. Μας προσφέρει ουσιαστική και αξιόπιστη πληροφορία, οδηγώντας μας στη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων»

Χρήστος Τσόλιας, Διευθύνων Σύμβουλος

Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν