Έργα

Σοκολατοποιία OSCAR

Σοκολατοποιία OSCAR

Mία από τις σημαντικότερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες στο χώρο της σοκολάτας

Η Εταιρία

Η σοκολατοποιία Oscar ιδρύθηκε το 1970 στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη μεγάλη ιστορία των ανθρώπων της, που υπηρετούν τον κλάδο της σοκολάτας από το 1932 στην Κωνσταντινούπολη. Η εταιρία έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών, ως μία από τις σημαντικότερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες στο χώρο της σοκολάτας. Με επενδύσεις στον τομέα του τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού, η Oscar ακολουθεί τις εξελίξεις στο διεθνή τεχνολογικό και παραγωγικό τομέα, έχοντας διαχρονικό στόχο να καλύπτει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των καταναλωτών, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και διατηρώντας πάντα την ποιότητα και την παράδοση της σοκολάτας.

Η εταιρία εστιάζει στην άρτια λειτουργικότητα και στην αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, ενώ έχει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της αγοράς και τους γοργά αναπτυσσόμενους ρυθμούς της εποχής μας, η Oscar αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα που έχει το πληροφοριακό σύστημα για την επιχείρηση, ως εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών στόχων της.

Η εταιρία επιθυμούσε να διαχειρίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων της μέσα από ένα σύγχρονο, επεκτάσιμο και ενιαίο λογισμικό, το οποίο μεταξύ άλλων, θα έπρεπε να διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες για την οργάνωση, διαχείριση του συνόλου της πολύπλοκης παραγωγικής της διαδικασίας, την πλήρη ιχνηλασιμότητα παρτίδων για Α’ ύλες και τελικά προϊόντα, αλλά και για την κοστολόγηση της παραγωγής, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξή της.

Επιπρόσθετα, η εταιρία ήθελε να παρακολουθεί την πολύ-εταιρική της δομή μέσα από ένα λογισμικό και με ενιαίο reporting, να υποστηρίξει την οργάνωση και παρακολούθηση της Οικονομικής Διεύθυνσης, να βελτιστοποιήσει και να αυτοματοποιήσει τη λειτουργία των Πωλήσεων και της Εμπορικής της Διεύθυνσης και τις διαδικασίες των Εισαγωγών και Εξαγωγών της, αλλά και να απολαμβάνει ενιαία πληροφόρηση για το σύνολο της δραστηριότητάς της.

Η Λύση

Η Oscar θέλοντας να καλύψει όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, εμπιστεύτηκε την Epsilon SingularLogic και επέλεξε την πλατφόρμα Galaxy. Με το Galaxy απέκτησε ένα ενιαίο σύστημα ERP με το όποιο διαχειρίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων της, την Παραγωγική της διαδικασία, τη διαχείριση των αποθεμάτων της, την Εμπορική και Οικονομική της δραστηριότητα, τις Πωλήσεις της με το Galaxy Mobile SFA και τις σχέσεις της με τους πελάτες της, με το Galaxy CRM.

Τα Οφέλη

Η Oscar με την υιοθέτηση του Galaxy έχει επιτύχει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη:

 • Ενιαία πολυεταιρική διαχείριση, με αυτοματοποίηση των διεταιρικών συναλλαγών και άμεση αποτύπωση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων
 • Εμπλουτισμένη λειτουργικότητα στην οικονομική διαχείριση που περιλαμβάνει, Διαχείριση Factoring, Web banking απευθείας από το ERP και Διασύνδεση του ERP με τρίτα συστήματα διαβίβασης δεδομένων λιανικής ή 3PL εταιριών
 • Μείωση διαχειριστικού χρόνου μέσω αυτοματοποιήσεων
 • Αναλυτικό Reporting και πλήρες MIS σύστημα πληροφόρησης για το σύνολο της λειτουργίας, που συμβάλλει ουσιαστικά στη λήψη άμεσων αποφάσεων και στην ανάπτυξη της εταιρίας
 • Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Ακρίβεια στην κοστολόγηση της παραγωγής και αποτύπωση του πραγματικού κόστους για κάθε στάδιο παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση της οργάνωσης των αποθηκών, με απεικόνιση αποθεμάτων ανά ράφι, όπου έχει συμβάλλει στη ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών αποθήκης
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ιχνηλάτισης μιας παρτίδας προϊόντος
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων Α΄ υλών και προϊόντων
 • Απρόσκοπτη διεκαπαιρεώση των καθημερινών εργασιών των στελεχών πωλήσεων, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, καλύτερη επίτευξη των στόχων τους και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών με τη χρήση του Galaxy Mobile SFA
 • 80% μείωση του χρόνου απογραφής από 5 ημέρες σε 1
 • 15% βελτίωση στην ταχύτητα διεκπεραίωσης παραγγελιών
 • 20% ενίσχυση της παραγωγικότητας των field sales

Δήλωση αντιπροσώπου

«Η Oscar αναπτύσσεται δυναμικά τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού, σε ένα έντονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γι΄ αυτό επιλέξαμε την Epsilon SingularLogic και το Galaxy. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε δίπλα μας συνεργάτες που αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που μπορεί να ανταποκρίνεται με ευελιξία και να στηρίζει την ανάπτυξή μας

Απόστολος Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής

Play Video

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν