Έργα

SOS ΙΑΤΡΟΙ

Η πρώτη Ελληνική οργάνωση ελευθεροεπαγγελματιών ειδικευμένων ιατρών

Η Εταιρία

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ (https://sosiatroi.gr/) είναι οργάνωση ελευθεροεπαγγελματιών ειδικευμένων ιατρών με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε έκτακτα ή μη περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Ιδρύθηκε το 1993 και σήμερα συνεργάζεται με περισσότερους από 120 γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτωνπαρέχοντας ευρεία γκάμα υπηρεσιών: ιατρικές επισκέψεις κατ οίκον, σε ιατρεία, νοσηλευτικές υπηρεσίες, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία σε κλινικές, αεροδιακομιδές και παροχές ασθενοφόρων, παραχώρηση και χρήση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, τηλεσυνεδρείες και τηλεσυμβουλευτική 

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Η εταιρία SOS ΙΑΤΡΟΙ αναζητούσε ολοκληρωμένη λύση που θα αντικαθιστούσε επιμέρους εφαρμογές που λειτουργούσαν μέχρι πρότινος και θα κάλυπτε πλήρως το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών των τμημάτων της, με μοναδικό γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και αρτιότερη ανταπόκριση στα περιστατικά των ασθενών.  

Η ανάγκη όριζε η πλατφόρμα να παρέχει στους χρήστες του συντονιστικού κέντρου το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας, ώστε υπάρχει δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των ιατρικών περιστατικών, εφαρμόζοντας παράλληλα πλήθος ειδικών επιχειρησιακών και εμπορικών κανόνων, και δρομολογούνται στους ιατρούς, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς. Ταυτόχρονα, έπρεπε να δοθεί λύση για τους ιατρούς/οδηγούς που επισκέπτονται τους ασθενείς με ενοποιημένο περιβάλλον με δυνατότητες άμεσης ενημέρωσης και ολοκλήρωσης των ενεργειών που γίνονται στο πλαίσιο κάθε περιστατικού. Η εταιρία SOS ΙΑΤΡΟΙ έδωσε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη ελαχιστοποίησης του χρόνου δρομολόγησης των περιστατικών προς τους ιατρούς, από την υποδοχή του αιτήματος του ασθενούς, τη λήψη όλων των προσωπικών και ιατρικών πληροφοριών του, μέχρι και την ανάθεση στον ιατρό που θα το αναλάβει. Επιπλέον, ήταν επιτακτική η ανάγκη εύκολης παρακολούθησης των αναλώσεων του ιατρικού υλικού στα περιστατικά, καθώς και η δρομολόγηση των απαιτήσεων αναπλήρωσης των αποθεμάτων αυτών.  

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελούσε η μοντελοποίηση όλων των ιατρικών και εμπορικών παραμέτρων που διαφοροποιούνται ανά τύπο ιατρικού περιστατικού και, ακόμα περισσότερο, η αποτύπωση τους σε εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας στις οθόνες των χρηστών του συντονιστικού κέντρου, αλλά και των ιατρών που βρίσκονται έξω στο πεδίο. 

Η Λύση

Η λύση βασίστηκε την πλατφόρμα Galaxy. Για τα Backoffice τμήματα αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του Galaxy ERP, ενώ για τα front office τμήματα χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς τα υποσυστήματα Galaxy CRM και Galaxy Mobile SFA με στόχο:

 • Πλήρη παρακολούθηση ιατρών και λοιπών συνεργαζόμενων φορέων
 • Μηχανισμό διαμόρφωσης κανόνων λειτουργίας
 • Οργάνωση συντονιστικού κέντρου
 • Διαχείριση, καταγραφή και παρακολούθηση πλήρους ιστορικού ιατρικών περιστατικών
 • Ορισμό και δόμηση πακέτων υπηρεσιών. Σενάρια εκκαθαρίσεων. Υπολογισμό εσόδων από παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Έκδοση παραστατικών σε συνεργαζόμενους ιατρούς και εμπλεκόμενους φορείς
 • Εξειδικευμένη Mobile λύση SFA για την εξυπηρέτηση των οδηγών των οχημάτων – συνοδών ιατρών (λήψη αιτημάτων, εξυπηρέτηση, καταχώριση επικουρικών εργασιών, αναλώσεις υλικών από περιστατικά μέσα από τη mobile συσκευή)
 • Παρακολούθηση υλικών αποθήκης με παρτίδες και χαρακτηριστικά
 • Παρακολούθηση δραστηριότητας εμπορικής διεύθυνσης
 • Διαχείριση στοχευμένων Marketing Campaigns
 • Αναλυτικές αναφορές εξυπηρέτησης περιστατικών, KPIs αποτελεσματικότητας ενεργειών και συνδυαστικά reports
 • Ιδιαίτερη λειτουργικότητα αλλά και νέες οθόνες διεπαφής πλήρως προσαρμοσμένα από την ομάδα υπηρεσιών χωρίς να απαιτηθεί επέμβαση στην ίδια την εφαρμογή

Τα Οφέλη

Οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης επιχείρησης, υποστηρίχθηκαν πλήρως από το ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα Galaxy. Με το πέρας του πρώτου εξαμήνου από την παραγωγική λειτουργία της λύσης Galaxy ERP/CRM/Mobile SFA, επιτευχθήκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Ενοποίηση όλων των διαδικασιών-λειτουργιών σε μια πλατφόρμα
 • Μείωση χρόνου καταχώρησης των παραμέτρων περιστατικών και των ιατρικών δεδομένων κατά 30%
 • Μείωση χρόνου διαχείρισης εφημεριών ιατρών και ενημερώσεων αυτών κατά 30%
 • Αυτοματοποίηση διαδικασίας αναλώσεων ιατροφαρμακευτικού υλικού και ελαχιστοποίηση του χρόνου συμφωνίας των αποθηκών κατά 80%
 • Αύξηση επικουρικών εργασιών από τους οδηγούς (ενημερώσεις υποψηφίων πελατών, σημείων ενδιαφέροντος, εργασίες συνεργατών) κατά 60%
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση ιατρικών περιστατικών με σύγχρονα mobile εργαλεία
 • Βέλτιστη εξυπηρέτηση και αρτιότερη ανταπόκριση στα περιστατικά των ασθενών
 • Ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ιατρών, όπου και αν βρίσκονται

Δήλωση αντιπροσώπου

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν