Διαχείριση Αποθήκης – Ειδών

Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες με δυνατότητα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά παρτίδα Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών βάση των οποίων έχει διαμορφωθεί η τιμή κόστους του κάθε είδους Παρακολούθηση Assortment, ειδών σε Χρώμα/Μέγεθος Παρακολούθηση set/kit ειδών Αποστολές – Παραλαβές ειδών (picking-packing) Πρόταση Αναπαραγγελίας Ειδών βάσει ορίου ασφαλείας & ορίου αναπαραγγελίας εταιρείας, υποκαταστήματος, […]

Κύκλωμα Παραγωγής

Δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών εργοστασίων ανά εταιρεία Δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών τμημάτων/κέντρων εργασίας ανά εργοστάσιο Πολλαπλά Φασεολόγια & πολλαπλές φάσεις παραγωγής ανά Φασεολόγιο Δυνατότητα ανά φάση παραγωγής παρακολούθησης ωρών μηχανών, εργαζομένων, αριθμός εργατών κλπ Δυνατότητα παρακολούθησης παραγομένου και υλικών ανά παρτίδα, ποιοτικά χαρακτηριστικά παρτίδων και ειδικών χαρακτηριστικών Παρακολούθηση ημιέτοιμων, συμπαραγώγων και υποπροϊόντος Δυνατότητα δημιουργίας εντολής παραγωγής από […]

Κύκλωμα Αγορών – Πωλήσεων

Ολοκληρωμένη διαχείριση προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων με ημερολογιακή ισχύ για συγκεκριμένα είδη ή είδη τιμοκαταλόγου Παρακολούθηση κυκλώματος Δωροεπιταγών Κύκλωμα πιστωτικών τζίρου Δυνατότητα Φορητής Τιμολόγησης (εν κινήσει) Προσθήκη αναφοράς Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών με ολοκληρωμένη εικόνα πληροφόρησης με εύρος ημερομηνιών ή συγκεκριμένη ημερομηνία Ανάλυση εκπτώσεων ανά γραμμή είδους σε εμπορικό παραστατικό Προσθήκη νέου tab […]

Κύκλωμα CRM

Δυνατότητα παρακολούθησης πόρων μέσω οργάνωσης ημερολογίων τμημάτων, ομάδων, agenda Μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης μέσω Email και SMS Διαχείριση Ερωτηματολογίων (αυτόνομα ή μέσα από καμπάνιες) Διαχείριση τάξεων ομάδας (λειτουργικότητα για φροντιστήρια, γυμναστήρια κλπ) Διαχείριση Αιτήσεων Επισκευής με ενέργειες CRM (Καταχώρηση βλαβών, οδηγίες επίλυσης, πόροι, παραγγελία ανταλλακτικών, δημιουργία εμπορικών παραστατικών) Διαχείριση Δωροεπιταγών μέσα από προγράμματα επιβράβευσης Ολοκληρωμένο κύκλωμα […]

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών

Δυνατότητα παρακολούθησης μηχανογραφημένων επιταγών Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με συμβάσεις Πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων πωλήσεων κλπ Κύκλωμα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών(cash flow) με δυνατότητα μεταβολή ποσών και ταυτόχρονη μεταβολή διακανονισμών Δυνατότητα παρακολούθησης κυκλώματος προϋπολογισμών

Κύκλωμα Service

Πολλαπλή παρακολούθηση συνεργείων ανά υποκατάστημα Πολυφασική παρακολούθηση συνεργείων Παρακολούθηση Εγγυήσεων Ιστορικότητα Service Πολλαπλή Τιμολόγηση Διαχείριση Περιοδικών Συντηρήσεων Διαχείριση Αιτημάτων Εξυπηρέτησης Εντολές Εργασίας: Εσωτερικές, Εξωτερικές & Τρίτων με ευέλικτο σύστημα χρεώσεων (Πελάτης, Εγγύηση, Ασφαλιστική, Μικτό) Απλές & Ιεραρχικές Εργασίες Επισκευής, με εναλλακτικούς τρόπους τιμολόγησης Κατηγοριοποίηση κατά Κατασκευαστή, Ομάδα & Μοντέλο

Διαχείριση Συναλλασσομένων

Δυνατότητα ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών είτε με συγκεκριμένο σενάριο είτε με συγκεκριμένες αξίες Δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση (πωλητής, εισπράκτορας, έργο, επιχειρηματική μονάδα, Σύμβαση κλπ) Δυνατότητα άμεσης προβολής ενεργειών CRM Αναλυτική διαχείριση των Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών σε σχέση με τα γενικά και οικονομικά τους στοιχεία Κατηγοριοποίηση των συναλλασσόμενων με βάση επιθυμητές πληροφορίες […]

Κύκλωμα Λογιστικής

Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης απλογραφικών και διπλογραφικών συστημάτων Παρακολούθηση κύριων και δευτερευόντων λογιστικών συστημάτων λογιστικής Ενσωματωμένα Έντυπα λογιστικής, περιοδικής ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήματος Διαχείριση Παγίων. Εργασία υπολογισμού Αποσβέσεων και αυτόματης δημιουργίας λογιστικού άρθρου αποσβέσεων. Κάλυψη απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) με την οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των […]

Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων

Διαχείριση Παγίων. Εργασία υπολογισμού Αποσβέσεων και αυτόματης δημιουργίας λογιστικού άρθρου αποσβέσεων. Κάλυψη απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) με την οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των δεδομένων σας Νέα γενιά σχεδιασμού Λογιστικού Σχεδίου με πλούσιες δυνατότητες και ευέλικτο τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης λογαριασμών Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη […]

Διαχείριση Πετρελαιοειδών

Πλήρη εποπτεία της διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης σε μία οθόνη και κατανομή των εργασιών κατά προτεραιότητα Υποβολή εντύπων στο σύστημα Ήφαιστος χωρίς λάθη και παραλήψεις που θα δημιουργήσουν αδιέξοδο την διαδικασία Αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων για την δημιουργία & συμπλήρωση εντύπων πετρελαίου θέρμανσης προς υποβολή Τιμολόγηση on the go γρήγορα και εύκολα με το PYLON Sales […]