Προϊόντα

Προϊόντα

myGalaxy view

myGalaxy view

Υπηρεσία cloud & mobile computing

H υπηρεσία myGalaxy view προσφέρει διαδικτυακή πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες από παντού με τη χρήση smartphone, tablet, laptop και Η/Υ. Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης που βρίσκονται συχνά εκτός γραφείου.

Οι εταιρικές πληροφορίες που αφορούν σε στοιχεία πελατών και πωλήσεων, ταμειακές ροές, αξιόγραφα, αποθέματα, διαθεσιμότητα πρώτων υλών κ.ά., απεικονίζονται σε αναφορές, γραφήματα και χάρτες και έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκτελούνται με τη χρήση δυναμικών φίλτρων.

Το myGalaxy view λειτουργεί με: Galaxy, Next, Control, Omega, Sen

Η υπηρεσία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια της σύμβασης βελτιωμένων εκδόσεων της εφαρμογής Epsilon SingularLogic που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Πλεονεκτήματα

Πρόσβαση από παντού

Διαδικτυακή πρόσβαση από παντού, με χρήση smartphones, tablet, laptop και Η/Υ σε εταιρικές πληροφορίες, με χρήση ενός web browser και χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο λογισμικό. Προσφέρει άμεσα, μέσω εκτυπώσεων, χαρτών και γραφημάτων, οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σημαντικό στοιχείο της λύσης είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης και παρουσίασης της πληροφορίας, επιμέρους ή συνολικής, βάσει των αναγκών. 

Αναφορές και Πληροφόρηση

Προσφέρει πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων, γραφημάτων και χαρτών, ώστε να παρακολουθείται εύκολα η καθημερινή δραστηριότητα. Όλη αυτή η πληροφορία μπορεί να επεξεργάζεται, να μορφοποιείται και να παρουσιάζεται με πολλαπλούς τρόπους, παρέχοντας μια σαφή, άμεση και αξιόπιστη εικόνα για την πορείας της επιχείρησης.

Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Η υλοποίηση βασίζεται στη φιλοσοφία σχεδίασης “Modern UI” της Microsoft και αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες αφής και τα πλεονεκτήματα των Windows 8.1, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη desktop εφαρμογή, μέσω της οποίας είναι εφικτή η διαχείριση και ο εμπλουτισμός των εκάστοτε στοιχείων που είναι διαθέσιμα μέσω του myGalaxy view στα Windows 8.1. Υποστηρίζει προεπισκόπηση αναφορών με υποστήριξη κίνησης αφής και μεγέθυνσης, εύκολο ορισμό αγαπημένων αναφορών, διαγραμμάτων και χαρτών, εξαγωγή αναφορών σε PDF και Excel με δυνατότητα εσωτερικής προεπισκόπησης σε PDF, δυνατότητα περιαγωγής των ρυθμίσεων και των δεδομένων της εφαρμογής, ειδοποιήσεις χρήστη, δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων και κινούμενα γραφικά.

Δωρεάν Windows Store application

Σε συνεργασία με τη Microsoft, το myGalaxy view αναπτύχθηκε ως δωρεάν Windows Store application για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows 8.1, προσφέροντας απομακρυσμένη πρόσβαση και εκτέλεση αναφορών, γραφημάτων και χαρτών, που έχουν σχεδιαστεί για τις εφαρμογές της Epsilon SingularLogic, μέσω φορητών συσκευών (laptop, tablet). 

Διαδικτυακή πρόσβαση από παντού, με χρήση smartphones, tablet, laptop και Η/Υ σε εταιρικές πληροφορίες, με χρήση ενός web browser και χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο λογισμικό. Προσφέρει άμεσα, μέσω εκτυπώσεων, χαρτών και γραφημάτων, οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σημαντικό στοιχείο της λύσης είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης και παρουσίασης της πληροφορίας, επιμέρους ή συνολικής, βάσει των αναγκών. 

Προσφέρει πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων, γραφημάτων και χαρτών, ώστε να παρακολουθείται εύκολα η καθημερινή δραστηριότητα. Όλη αυτή η πληροφορία μπορεί να επεξεργάζεται, να μορφοποιείται και να παρουσιάζεται με πολλαπλούς τρόπους, παρέχοντας μια σαφή, άμεση και αξιόπιστη εικόνα για την πορείας της επιχείρησης.

Η υλοποίηση βασίζεται στη φιλοσοφία σχεδίασης “Modern UI” της Microsoft και αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες αφής και τα πλεονεκτήματα των Windows 8.1, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη desktop εφαρμογή, μέσω της οποίας είναι εφικτή η διαχείριση και ο εμπλουτισμός των εκάστοτε στοιχείων που είναι διαθέσιμα μέσω του myGalaxy view στα Windows 8.1. Υποστηρίζει προεπισκόπηση αναφορών με υποστήριξη κίνησης αφής και μεγέθυνσης, εύκολο ορισμό αγαπημένων αναφορών, διαγραμμάτων και χαρτών, εξαγωγή αναφορών σε PDF και Excel με δυνατότητα εσωτερικής προεπισκόπησης σε PDF, δυνατότητα περιαγωγής των ρυθμίσεων και των δεδομένων της εφαρμογής, ειδοποιήσεις χρήστη, δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων και κινούμενα γραφικά.

Σε συνεργασία με τη Microsoft, το myGalaxy view αναπτύχθηκε ως δωρεάν Windows Store application για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows 8.1, προσφέροντας απομακρυσμένη πρόσβαση και εκτέλεση αναφορών, γραφημάτων και χαρτών, που έχουν σχεδιαστεί για τις εφαρμογές της Epsilon SingularLogic, μέσω φορητών συσκευών (laptop, tablet). 

Κάνε το επόμενο βήμα! Επικοινώνησε μαζί μας

Highlights

Εκτυπώσεις​

Στοιχεία πωλήσεων

 • Top 20 είδη (βάσει όγκου πωλήσεων)
 • Top 20 είδη (βάσει τζίρου)
 • Top 20 πελάτες (βάσει τζίρου)
 • Εκκρεμή δελτία αποστολής
 • Εκκρεμείς παραγγελίες


Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές & αξιόγραφα)

 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας εισπρακτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας ληξιπρόθεσμων εισπρακτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας πληρωτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας ληξιπρόθεσμων πληρωτέων αξιογράφων)
 • Ληξιάριο εισπρακτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο ληξιπρόθεσμων εισπρακτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο πληρωτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο ληξιπρόθεσμων πληρωτέων αξιογράφων

Χάρτες
Στοιχεία πωλήσεων
 • Πωλήσεις ανά Δήμο & ανά Νομό

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές & αξιόγραφα)

 • Εισπράξεις ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Εισπρακτέα αξιόγραφα ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Εισπρακτέα αξιόγραφα ληξιπρόθεσμα ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Πληρωμές ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Πληρωτέα αξιόγραφα ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Πληρωτέα αξιόγραφα ληξιπρόθεσμα ανά Δήμο & ανά Νομό
Γραφήματα

Στοιχεία πωλήσεων

 • Πωλήσεις ανά Περίοδο (συγκριτική εικόνα χρήσεων)
  • Συγκριτική εικόνα πωλήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης
  • Trend πωλήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές & αξιόγραφα)

 • Εικόνα αξιογράφων ανά Νομό
  • Εισπρακτέα vs Πληρωτέα αξιόγραφα
  • Ληξιπρόθεσμα εισπρακτέα αξιόγραφα
  • Ληξιπρόθεσμα πληρωτέα αξιόγραφα
 • Εισπράξεις ανά Νομό
 • Εισπράξεις ανά Νομό (ανάλυση τρόπων πληρωμής)
  • Συνολικές εισπράξεις
  • Άμεσες εισπράξεις
  • Εισπράξεις με αξιόγραφα (εισπρακτέα & ληξιπρόθεσμα εισπρακτέα)
 • Εισπράξεις ανά Περίοδο
  • Εισπράξεις (μεγέθη & trend)
  • Άμεσες εισπράξεις vs Εισπράξεις με αξιόγραφα
 • Πωλήσεις vs Εισπράξεις ανά Νομό & ανά Περίοδο
  • Τζίρος, Εισπράξεις & Trend
  • Ποσοστιαία ανάλυση βάσει τζίρου
  • Ποσοστιαία ανάλυση βάσει εισπράξεων
 • Εισπράξεις vs Πληρωμές ανά Νομό & ανά Περίοδο (σύγκριση τρόπων πληρωμής)
  • Εισπράξεις vs Πληρωμές (μεγέθη & trend)
  • Άμεσες εισπράξεις vs Άμεσες πληρωμές (μεγέθη & trend)
  • Εισπράξεις με αξιόγραφα vs Πληρωμές με αξιόγραφα (μεγέθη & trend)
Εκτυπώσεις​

Στοιχεία πωλήσεων

 • Top 20 είδη
 • Top 20 πελάτες
 • Εκκρεμή δελτία αποστολής
 • Εκκρεμείς παραγγελίες

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές & αξιόγραφα)

 • Top 20 συναλλασσόμενοι 
 • Ληξιάριο εισπρακτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο ληξιπρόθεσμων εισπρακτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο πληρωτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο ληξιπρόθεσμων πληρωτέων αξιογράφων
Χάρτες
Στοιχεία πωλήσεων
 • Πωλήσεις ανά Δήμο & ανά Νομό

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές & αξιόγραφα)

 • Εισπράξεις ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Εισπρακτέα αξιόγραφα ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Εισπρακτέα αξιόγραφα ληξιπρόθεσμα ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Πληρωμές ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Πληρωτέα αξιόγραφα ανά Δήμο & ανά Νομό
 • Πληρωτέα αξιόγραφα ληξιπρόθεσμα ανά Δήμο & ανά Νομό
Γραφήματα

Στοιχεία πωλήσεων

 • Πωλήσεις ανά Περίοδο (συγκριτική εικόνα χρήσεων)

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (εισπράξεις – πληρωμές & αξιόγραφα)

 • Εικόνα αξιογράφων ανά Νομό
 • Εισπράξεις ανά Νομό
 • Εισπράξεις ανά Νομό (ανάλυση τρόπων πληρωμής)
 • Εισπράξεις ανά Περίοδο
 • Πωλήσεις vs Εισπράξεις ανά Νομό & ανά Περίοδο
 • Εισπράξεις vs Πληρωμές ανά Νομό & ανά Περίοδο (σύγκριση τρόπων πληρωμής)

Σχετικά προϊόντα

Epsilon Smart

Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών με απευθείας σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. και την πλατφόρμα myDATA.