Προϊόντα

Προϊόντα

Ορίζοντες

Ορίζοντες

Αξιόπιστη, πλήρης, εύχρηστη και λειτουργική εμπορολογιστική εφαρμογή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το αξιόπιστο, πλήρες, εύχρηστο και λειτουργικό εμπορολογιστικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αναγνωρίζει τις πραγματικές τους ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν. 

 

Συνοπτική Λειτουργικότητα

 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Πιστοληπτική ικανότητα 
 • Διαχείριση Πωλήσεων (Χονδρικής-Λιανικής)
 • Διαχείριση Αγορών
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Διαχείριση Πωλητών
 • Χρώμα-Μέγεθος

 

 • Είδη Εγγυοδοσίας
 • Συντιθέμενα Είδη
 • Αριθμοί Σειράς Ειδών
 • Παρτίδες
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Report Generator – M.I.S.
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων 

Πλεονεκτήματα

Άμεση λειτουργία & ευχρηστία

Διαθέτει πρότυπη παραμετροποίηση για τις συνήθεις συναλλαγές, ενώ συγχρόνως είναι ευέλικτο στο να εξυπηρετεί εξειδικευμένες ανάγκες και δραστηριότητες. Επιπλέον, εξασφαλίζει ευκολία στην καθημερινή λειτουργία της εφαρμογής, επιτυγχάνοντας φιλικότητα και ευχρηστία, ακόμα και στον μη εξοικειωμένο χρήστη. 

Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα

Διαθέτει πολλαπλές λειτουργίες για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αλλά και ειδικών απαιτήσεων κάθε επιχείρησης, μέσω του πλήθους των επιπλέον υποσυστημάτων που διαθέτει.  

Πλούσια πληροφόρηση

Μέσα από ένα πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων παρέχει ανά πάσα στιγμή τη συνολική εικόνα της επιχείρησης, όσον αφορά την εμπορική και οικονομική της κατάσταση. 

Customization

Το περιβάλλον εργασίας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο για κάθε χρήστη,  με εξειδικευμένη λίστα εργασιών και μενού. Οι λίστες των οντοτήτων της εφαρμογής προσαρμόζονται πλήρως  στις ανάγκες του χρήστη με επιλογές στηλών ,  φίλτρων,  ταξινόμησης και ομαδοποίησης. 

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων – εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, μέσω της υπηρεσίας e-books. 

e-Invoice

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα. 

Σχετικά προϊόντα

EPSILON DIGITAL

Καινοτόμα υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης