Προϊόντα

Προϊόντα

Galaxy Web Act

Galaxy Web Act

Τα στελέχη της επιχείρησης έχουν στοχευμένη web πρόσβαση στο Galaxy, από όπου και αν βρίσκονται και ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν, για να εκτελούν τις καθημερινές τους εργασίες και να λαμβάνουν on line πληροφόρηση. 

Η πλατφόρμα του Galaxy Web Act παρέχει παραμετρικό περιβάλλον εργασίας ανά ρόλο χρήστη, για πρόσβαση από παντού. Τα στελέχη της επιχείρησης εφαρμόζουν την εταιρική στρατηγική, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται στο γραφείο τους, στην αποθήκη, στο κατάστημα ή στο χώρο του πελάτη. 

Πλεονεκτήματα

Απλοποίηση καθημερινών εργασιών

Τα στελέχη διενεργούν τις καθημερινές εργασίες τους, σε ένα απλοποιημένο και εύχρηστο web περιβάλλον, στοχευμένο στις ανάγκες του ρόλου τους, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται εντός ή εκτός γραφείου και από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο internet.

Αύξηση της παραγωγικότητας

Όλα τα στελέχη της επιχείρησης έχουν στοχευμένη πρόσβαση στο Galaxy μέσω web, από οποιαδήποτε συσκευή και μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους χωρίς να είναι απαραίτητα στο γραφείο τους (π.χ. Στελέχη Παραγωγής, Τεχνικοί Service, Στελέχη Αποθήκης, Στελέχη Καταστημάτων, Στελέχη Πωλήσεων κ.α.). Η ταχύτερη διεκπεραίωση, η άμεση πληροφόρηση και η διασφάλιση των εταιρικών διαδικασιών, συμβάλλουν στη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών. 

Εξασφάλιση εφαρμογής της εταιρικής στρατηγικής

Η στρατηγική της επιχείρησης εφαρμόζεται μέσα από το Galaxy.  Ροές εργασιών, αυτοματοποιήσεις, εργασιακοί ρόλοι και πολιτικές λειτουργούν σύμφωνα με το σχεδιασμό της επιχείρησης.  Όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως ρόλου, χώρου εργασίας ή συσκευής που χρησιμοποιούν, καθοδηγούνται από το Galaxy και εφαρμόζουν απρόσκοπτα τη στρατηγική. 

Highlights

Οποιαδήποτε συσκευή

Tablet, smartphone, laptop, desktop 

On line

Από όλους τους browsers 

Καθημερινές εργασίες σε ένα απλό & εύχρηστο περιβάλλον, από ΠΑΝΤΟΥ!
 • Καταχώρηση παραλαβών αποθήκης
 • Ενδοδιακινήσεις
 • Παραστατικά
 • Επαφές
 • Πελάτες
 • Ευκαιρίες πωλήσεων
 • Προσφορές
 • Δραστηριότητες
 • Ερωτηματολόγια
 • Δελτία παραγωγής και αναλώσεων
 • Αιτήσεις προμήθειας
 • Επισκέψεις τεχνικών
 • Διαχείριση εγκρίσεων
 • Εξοδολόγια
 • Αποστολή Email
 • Επισύναψη αρχείων, φωτογραφιών
 • Διαχ/ση οντοτήτων Ξενοδοχειακού Κυκλώματος
Πρόσβαση από παντού

Εντός και εκτός εταιρείας 

Προσωποποιημένο περιβάλλον

Βάσει εργασιακού ρόλου 

Διαθέσιμες πληροφορίες εύκολα & άμεσα για σωστές αποφάσεις, από ΠΑΝΤΟΥ!
 • Αποθέματα ειδών 
 • Εντολές επισκευής & εγγυήσεις βάσει serial number 
 • Τιμοκατάλογοι 
 • Εκκρεμείς παραγγελίες πωλήσεων & αγορών 
 • Πλάνο συναντήσεων 
 • Ιστορικό δραστηριοτήτων επαφών 
 • Υπόλοιπα πρώτων υλών 
 • Status εντολών παραγωγής 
 • Αναλώσεις 
 • Status αιτήσεων προμήθειας 
 • Οικονομικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών 
 • Αξιόγραφα 
 • Οικονομικοί λογαριασμοί 
 • Χρηματικά διαθέσιμα 
 • Αναφορές 
 • Αναφορές Ξενοδοχειακού Κυκλώματος 

Σχετικά προϊόντα

Epsilon Smart

Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών με απευθείας σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. και την πλατφόρμα myDATA.